Bajaj Offer - 2020

 
1920x1268

हौसला टुट्दैन, जीवन रोकिँदैन
उठौँ, अघि बढौँ ||

 

बजाजले ल्याएको छ सबैका आवश्यकता अनुरुपका योजनाहरु :-

 

- Full cash payment मा रु. 12,000/- छुट* वा

- 50% DOWN PAYMENT मा 0% INTEREST वा

- 20% DOWN PAYMENT मा पनि उपलब्द छ !

I WANT TO KNOW MORE!