Bajaj Dashain Offer - 2020

 
2077 Bajaj Dashain Offer

Bajaj रोजेरै खुसी !
खुसी खोज्ने होइन रोज्ने 

 

दशै, तिहार र छठको पावन अवसरमा Bajaj ले ल्याएको छ सबैका आवश्यकता अनुरुपका योजनाहरु :-

 

- Full cash payment मा रु. 10,000/- छुट* वा

- 50% DOWN PAYMENT मा 0% INTEREST वा

- 20% DOWN PAYMENT मा पनि उपलब्द छ !

I WANT TO KNOW MORE!